Casting

CASTING

NÄR DET SKA FILMAS I JÄMTLAND KAN DET IBLAND VARA NÖDVÄNDIGT ATT ANLITA FOLK HÄRIFRÅN.

HÄR ÄR EXEMPEL PÅ PRODUKTIONER DÄR ARTISTERIAN HAFT ETT FINGER MED I SPELET:

 

Vintern 2010 arbetade vi också med en film för IKEA, denna film verkar inte längre finnas att länka till.